X
Project 1
HOME KALENDER SCHOOL GROEPEN FOTO'S NIEUWS CONTACT DOCUMENTEN/LINKS
ALGEMEEN OGO ONDERWIJSCONCEPT FILMIMPRESSIE SCHOOL TEAM/MR GEDACHTE ACHTER LOGO OUDERRAAD
Welkom bij basisschool De Aanloop
Basisschool De Aanloop is een neutraal bijzondere basisschool. Neutraal bijzonder onderwijs is toegankelijk voor iedereen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, waarbij we respect hebben voor ieders mening. Gelijkwaardigheid, tolerantie en transparantie zijn uitgangspunten voor neutraal bijzonder onderwijs. Dat wil zeggen, dat er niet wordt gekeken naar godsdienst, levensovertuiging of huidskleur. Trots zijn wij op het rapport van de inspectie!

Op De Aanloop werken wij volgens het onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Wilt u meer weten over basisschool De Aanloop? 
Download dan hier onze schoolgids. Kijk ook eens op onze Facebookpagina!

1976-2016: 
De Aanloop bestaat 40 jaar!!


 

 

 

 

 

 


 

Whoop whoop jubileumPARTY
17 t/m 20 oktober 2016

5 oktober 2016

Voor altijd jong!

Opa’s en oma’s staan dit jaar centraal tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) onder het m... Lees verder>>

Schoolkalender

23 december 2016

Vrije middag

Alle kinderen in de middag vrij!

26 december 2016

Kerstvakantie

26 december 2016 t/m 6 januari 2017

27 februari 2017

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart

6 maart 2017

Studiedag

Alle kinderen vrij!

17 april 2017

2e Paasdag

Maandag lekker vrij!

24 april 2017

Meivakantie

24 april t/m 5 mei

24 mei 2017

Studiedag

Alle kinderen vrij!

25 mei 2017

Hemelvaartsweekend

Donderdag en vrijdag 26 mei vrij!

5 juni 2017

2e Pinksterdag

Maandag lekker vrij!

10 juni 2017

Reünie

14 juli 2017

Studiedag

Alle kinderen vrij!

17 juli 2017

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus

Vorige
Volgende

DE AANLOOP... EEN STUKJE VAN JE LEVEN

Basisschool De Aanloop is een stukje van je leven. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor u. In acht jaar basisonderwijs brengt uw kind heel veel tijd door in school en is het toevertrouwd aan de zorg van onze juffen en meesters. Onze school wil samen met de ouders en verzorgers de zorg voor onze kinderen zo goed mogelijk vorm geven. Wij stellen alles in het werk om uw kind een fijne en leerzame basisschooltijd te bieden.

Onze nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief september 2016
Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief juni 2016 #2

Nieuwsbrief juni 2016 #1

Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief januari 2016

Nieuwsbrief november-december 2015

Nieuwsbrief oktober 2015

JEUGDPROFESSIONAL IN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG)

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd tot achtien jaar. In de gemeente Bergen op Zoom was de preventieve hulp voor de jeugd al dichtbij georganiseerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente ook de taken op gebied van de jeugdhulp ondergebracht bij het CJG. Deze taken worden uitgevoerd door de jeugdprofessionals. De jeugdprofessional (jp’er) is er voor informatie, advies,ondersteuning en hulp bij opvoeden en opgroeien. Zo nodig kan hij/zij ook begeleiden naar meer specialistische zorg.

Werkwijze:

De jeugdprofessionals werken vraaggericht, oplossingsgerichten taakgericht. Zij vormen samen met de jeugdgezondheidzorg de toegang tot de zorg voor de jeugd en werken nauw samen met kinderopvang, peuterspeelzalen,onderwijs en huisartsen.

De jeugdprofessional op school zorgt voor de verbinding tussen kind, gezin, school, (gezondheid)zorg en hulpverlening. De eugdprofessional heeft kennis van de sociale kaart en gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de leerling en zijn systeem. Wanneer die ontoereikend blijken te zijn of er sprake is van een grote hulpbehoefte, dan kan de Jeugdprofessional zelf met het gezin aan de slag of wordt een collega-JP'er of passende specialistische zorg ingezet.


Hanneke Dekkers is als jeugdprofessional verbonden aan De Aanloop.

Contactgegevens: hanneke@cjgbergenopzoom.nl 

Inloop op De Aanloop op donderdag oneven weken van 15.00 uur – 17.00 uur

T (0800) – 0200404 (gratis)

Kijk voor actuele informatie op de website: www.cjgbergenopzoom.nl.


DE AANLOOP SPEELT OP 'SEEF' MET HET BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL (BVL)

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie opscholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Waarom deelnemen aan het BVL?
Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan ruim 800 scholen ingeschreven waarvan tweederde al in het bezit is van het Label. Er is een set met BVL-criteria ontwikkeld waarmee we werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen/houden. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid op en rond de school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. De Aanloop is sinds enige jaren in het bezit van het Label: “We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Bergen op Zoom voor onze kinderen.”Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. In groep 7 doen de kinderen verkeersexamen in theorie en praktijk.Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.

OGO ONDERWIJSCONCEPT

Op De Aanloop werken wij volgens het onderwijsconcept Ontwikkelinggericht Onderwijs afgekort OGO.Dit onderwijsconcept voeren wij in samenwerking met ‘De activiteit’ stapje voor stapje in. Maar wat houdt OGO precies in?In ieder geval is het onderwijs dat kinderen helpt hun volle persoonlijkheid te ontwikkelen. Dat is, kort maar krachtig, dekern. Verder zijn de belangrijkste kenmerken van OGO en dus het onderwijs op De Aanloop:

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs is gericht op een brede persoonsontwikkeling (zoals samenwerken, communiceren, initiatieven nemen, plannen maken) die altijd verbonden wordt aan kennis en vaardigheden (schrijven, lezen, woordenschat enz).
  • Het gaat om betekenisvolle activiteiten, binnen een bepaald thema (bijvoorbeeld de schoenenwinkel, we gaan op reis, de bakker, de dierentuin enz.) Deze activiteiten hebben een sociaal cultureel karakter, dat wil zeggen activiteiten uit de echte wereld (schoenen kopen in de winkel, een treinkaartje kopen bij het loket enz.) waarin kinderen inbreng kunnen hebben in keuze en planning. In de onderbouw gebeurt dit vooral door middel van spel en spelen. In de bovenbouw gaan de kinderen meer onderzoeken (hoe zit dat? waarom is dat zo?)
  • De rol van de leerkracht is belangrijk binnen OGO. Leerkrachten zoeken steeds naar wat leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar baseren ze hun aanbod op. Zo wordt er een zone van naaste ontwikkeling gecreëerd, waardoor leerlingen hun eigen ontwik-keling signaleren omdat ze merken dat de activiteit én zij zelf er beter van worden.
  • De leerkracht probeert een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds de betekenis van activiteiten voor de leerlingen (hebben ze er iets mee, doet het ze iets?) en anderzijds de doelen die de leerkracht wil bereiken met de activiteit. Binnen traditioneel onderwijs zie je nog vaak dat het doel van de leerkracht voorop staat en dat er voorbij wordt gegaan aan het feit of de activiteit betekenis heeft voor de leerlingen. Een gevolg kan zijn dat leerlingen afhaken en dat uiteindelijk het doel niet wordt bereikt.
  • In begeleide keuzes helpen leidsters en leerkrachten hun leerlingen om initiatieven te nemen en plannen te maken voor hun activiteiten. Vooral kleine groepsactiviteiten maken het mogelijk om met hen samen te spelen, te praten, te denken en te werken.

FILMIMPRESSIE SCHOOL

Hier volgt een film over De Aanloop

HET TEAM

De Aanloop 2015-2016


Niet op deze foto: 

Henk Slobbe (leerkracht groep 7) 

Piet Geers (conciërge)DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Wat doet de MR in het onderwijs?

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeelsleden kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een MR. Over sommige onderwerpen adviseert de MR het ABBO-bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. De MR komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.

Op De Aanloop bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouders.

Personeelsgeleding: Lot Goosen, Josy Huffmeijer, Jolanda van Meer
Oudergeleding: Milja Brugman, Maaike Schillemans, Ronald de Waal

GEDACHTE ACHTER ONS LOGOSamen schommelen, ik leer van jou.


Conceptuele gedachte: De ene duwt, de ander laat de benen los, laat zich leiden. Geduwd worden is een aanloop naar het zelf schommelen. Steeds hoger, steeds zelfstandiger op een speelse vrije manier.


Verbeelding: Iedereen kan een ander duwen:
- kleine kinderen, grote kinderen
- een kind, een docent
- een kind uit groep 4, een kind uit groep 3
- ouders, leraren, etc.

OUDERRAAD

Onze school heeft een ouderraad waarin veertien ouders zitten die helpen bij het organiseren van activiteiten en feestelijke gebeurtenissen op school. Uit elke groep zijn er twee ouders vertegenwoordigd in de ouderraad. Een ouderraadslid is ook inzetbaar als er hulp nodig is bij de activiteiten in de klas. Dit jaar vormen de volgende ouders onze ouderraad:

Groep 1-2 A: Fanny (moeder Tjesse) en Lonneke (moeder Lisabel)
Groep 1-2 B: Angela (moeder Angenita) en Kim (moeder Sena)
Groep 3-4: Tamara (moeder Mischa) en Linda (moeder Emma)
Groep 5: Judith (moeder Sarah)en Patricia (moeder Maarten)
Groep 6: Mirjam (moeder Suze) en Madeleine (moeder Fay)
Groep 7: Mignon (moeder Jesse) en Xandra (moeder Rosalie)
Groep 8: Niels (vader Gyort) en Ankie (moeder Daantje)

GROEP 1/2 A
GROEP 1/2 B
GROEP 3/4
GROEP 5
GROEP 6
GROEP 7
GROEP 8
8
7
6
5
3/4
1/2 B
1/2 A

1-2 A: Judith Hopmans en Josy Huffmeijer

In onze groep hoort iedereen erbij, want samen spelen en leren is zoveel leuker dan alleen! Op maandag en dinsdag is Judith er en op donderdag en vrijdag Josy. De kinderen mogen op woensdag thuis genieten van een vrije dag. In onze klas zitten 17 kinderen: 9 meisjes en 8 jongens. Kom je eens een kijkje nemen? Je bent van harte welkom!

Informatieavond

Op dinsdagavond vond de jaarlijkse informatieavond plaats. We waren blij met zo'n grote opkomst!!

Knikkerbanen

Bij de kleuters zijn we volop aan het knikkeren..! 

Door middel van dit thema willen we op school meer aandacht besteden aan techniek.

In de klas hebben we als doel dat kinderen leren wat een actie voor reactie tot gevolg kan hebben. Dat gaan we uitvinden door middel van:

  • Knikkerbanen bedenken
  • Kettingreactie maken

Welkom oma Riet!

Voortaan komt op donderdagochtend oma Riet ons in de klas helpen! Wij wensen haar een hele fijne tijd toe bij ons in de klas.

Jij hoort erbij!

Welkom: Izzy, Jurre, Lyano, Tiemen, Yagiz, Daricha, Juultje, Maud, Zinzi, Naomi, Yves, Ashley, Jitte, Kato, Casper, Lukas en Lisabel!
Welkom!

1-2 B: Eefke Meijlemans en Jolanda van Meer

Welkom in groep 1/2 B. Wij gaan er een gezellig, actief en spetterend jaar van maken! Samen met Eefke (maandag, dinsdag ochtend en donderdag in de klas) en Jolanda (di middag en vrijdag) en 18 hele lieve en gezellige kinderen komt dit helemaal goed!

Thema 1: Graven naar vroeger!

We starten het schooljaar met het kinderboekenweek thema; Graven naar vroeger....
We hebben het over onze familie en doen onze opa's en oma's na. We graven in het verleden (ik als baby) en leren de letters die hierbij horen. Ook maken we een ik-boek, zo kunnen we elkaar wat beter leren kennen.
We zingen het ouderwetse liedje 'Opa Bakkenbaard' en bouwen zijn huisje na in de bouwhoek.
Inmiddels is de themahoek omgetoverd tot een Oud-Hollands snoepwinkeltje, waar we heerlijk in kunnen spelen en werken.
Gelukkig is het thema nog maar net begonnen; wij zijn nog lang niet uitgespeeld!
Thema 1: Graven naar vroeger!
THEMA 1
MARKIEZENH...

3-4: Samantha Roodenburg en Lot Goosen

In verband met de aanvang van het nieuwe schooljaar wordt de website nog aangepast naar de nieuwe groepsindeling. Binnenkort volgt hier meer informatie over groep 3-4!

Er zijn geen berichten voor deze groep.
Welkom!

5: Janneke van Luijk, Joyce van Broekhoven en Femke de Rooij

Whoop whoop! Het nieuwe schooljaar is van start gegaan! Wij gaan er een super te gek schooljaar van maken! Doen jullie mee??

Er zijn geen berichten voor deze groep.
Welkom!

6: Thijmen Rutjens

In verband met de aanvang van het nieuwe schooljaar wordt de website nog aangepast naar de nieuwe groepsindeling. Binnenkort volgt hier meer informatie over groep 6!

Er zijn geen berichten voor deze groep.
Welkom!

7: Jeannine van Meel en Judith Hopmans

In verband met de aanvang van het nieuwe schooljaar wordt de website nog aangepast naar de nieuwe groepsindeling. Binnenkort volgt hier meer informatie over groep 7!

Er zijn geen berichten voor deze groep.
Welkom!

8: Carlijne Groenewal en Joany Schults

In verband met de aanvang van het nieuwe schooljaar wordt de website nog aangepast naar de nieuwe groepsindeling. Binnenkort volgt hier meer informatie over groep 8!

Er zijn geen berichten voor deze groep.
Welkom!
FOTO'S
SPORTDAG 2016
HOE OVERLE...
PRESENTATI...
NL DOET
SCHAAKTOER...
RODE KRUIS
TEAM AMBUL...
TEAM AMBUL...
IWAZ OP BE...
GROEIEN EN...
LEERORKEST...
BOUWCLUB!
KLIMBOS
SINTERKLAA...
ROMMELPIETEN!
FIETSCONTROLE
HAKEN
LEERORKEST
MAATJES LEZEN
LICHT & DO...
AFSLUITING...
UITVINDING...
LEERORKEST
KRAAIJENBERG
KAMPIOEN
KABOUTERDORP
KINDERLAB!
BEZOEK MAR...
TONEEL
LEZEN
MOZAÏEK
HANDVAARDI...
NATUURKUND...
WEEK VAN D...
KBW 2015
GYMLES
NOOR VERTELT
LIJM-ZOUT-...
GROEP 8 BE...
RAAR MAAR ...
S O K
RAAR MAAR ...
SLOOTJESSA...
MONUMENTENDAG
TABLEAU VI...
POLITIE OP...
JOHN VAN L...
KLEINE KIEVIT
OPENING OG...
KAMP
KAMP
HUISHOEK
KRALENPLANK
VERRIJKING...
PLANTJES P...
WINDENERGI...
WINTER
KAMP!
KAMP!
APPELMOES ...
WINDPARK
MOESTUINTJES
AFSCHEID E...
MOESTUINTJES
ZONOPDRACH...
GYMLES
SCHRIJFLES!
DWEILEN!
TECHNIEKHOEK
BIJ DAAN
FIETSPARCOURS
BRUG - TEC...
FIETSTEST
KIKKERS OP...
ZUIDWESTTV...
ZONNEKRACHT
ACRO-GYM
ANGRY BIRD...
ONDER DE LOEP
HONDENTRAI...
UNICEF
OPEN PODIUM
KERSTDINER...
NATUURLES
METEN IS W...
LEERORKEST
CKB KRANT
KERSTDINER
ELK KIND TELT
ZINTUIGEN ...
KLOKKEN MAKEN
GYM
REKENEN!
WERELDWINK...
AFRIKAANSE...
THEMA 2 IS...
BOSWANDELING
HALLOWEEN!
THEMA 2 OP...
HALLOWEEN!
THEMA 2 OP...
PRESENTATI...
VOORLEZEN ...
LESKE BERREGS
HALLOWEEN!
HALLOWEEN!
METEN IS W...
ELK KIND TELT
PETER GAAT...
CKB MUZIEK...
TECHNIEKOP...
AFSLUITING...
KINDERBOEK...
VOORLEESKA...
MUZIEKLES ROB
AAN DE SLAG!
SCHOOLHAND...
SCHOOLHAND...
BUREAU HALT
DRUK, DRUK...
KINDERBOEK...
GROEP 4!
MIDDELEEUW...
DOKTERTJES
ALLES OVER...
LES OVER F...
BEZOEK BIB...
OGO IN VOL...
VERKEERSPLEIN
GROEP 6!
CAMIEL JAR...
PRESENTATI...
DE WERELD ...
JEUGDMONUM...
VLIEGBASIS
KAMP GROEP 4
KAMP GR 2/3
IK WIL KON...
KONINGSSPELEN
MAQUETTE
PAASTOERNO...
5 OP KAMP
FIETSPARCOURS
EXPERIMENT...
SCHOOLKAMP
SCHOOLKAMP!
GROTE REKE...
AARDRIJKSK...
VERKEERSPL...
HOFDANS BI...
GROTE REKE...
SEEF!
GROTE REKE...
OPTOCHT 2014
VAN GORP M...
MUZIEKCIRC...
TENNISSEN ...
MINICONCERT
MEER MUZIEK
MINICONCER...
DRUMCLINIC...
PETER+WOLF
MUZIEK
PROEFJES M...
CITYMARKETING
MUZIEKWINKEL
KERSTDINER
SINTERKLAA...
SURPRISE G...
SINTERKLAA...
UITSTAPJE ...
SUPRISE OC...
SINT AKTIV...
KNUTSELEN ...
WIJ LEZEN ...
PRESENTATI...
NIET ALLEE...
"AANLOOPPI...
BEZOEK AAN...
ARCHITECT ...
MONOPOLYSP...
TWEETAL TE...
POSTBODE
DODE HOEK LES
WERKEN IN ...
REKENLES
FIETSVERLI...
LESKE BERREGS
POST
BEZOEK POS...
VEILIG OP WEG
OPENING TH...
KINDERBOEK...
THEMA 1 AF...
FINALE KIN...
VOORLEZEN ...
SIX TALENT
KLASSENFEE...
KINDERBOEK...
KINDERBOEK...
ALTERNATIE...
SPORTEN KN...
BEZOEK IRS
BOEKENFITNESS
BOEKENWEEK
ONZE KLAS!
OPENING BO...
PLEINFEEST!
BEZOEK BIEB
ERIC CARLE
VLINDERS
TUTORLEZEN
VERTELTAFEL
IPADS
(VER)TELLEN
METEN WEGEN
GEZOND
FRUIT
RUPSJE
FRUITVLIEGJES
BEZOEKJE M...
KLAAR VOOR...
KLAAR VOOR...
CORA EN MA...
AFSCHEID CORA
LAATSTE PE...
SPORTDAG
KABOUTERPAD
KABOUTERPAD
JUFFENDAG
SPORTDAG
TEAMUITJE ...
DE DAG VAN...
DE KONINGS...
KAMP GROEP 4
OP KAMP
WAR CHILD ...
WERELDBOLL...
PAASVOETBAL E
BOUWEN EN ...
CARNAVAL!
BEZOEK REI...
HET ZIEKEN...
GYMLES
CARNAVAL 2013
VASTENAVEN...
KNAPPE (KN...
VASTENAVON...
VASTENAVON...
DWEILEN IN...
DWEILEN IN...
GROEPSWERK...
WIJ ZIJN M...
ZORGEN EN ...
FIETSVERLI...
OPEN PODIUM
BRRR...HET...
KERSTDINER
KERSTDINER...
OPEN PODIUM
SINTERKLAAS
RAAYBERG
SINTERKLAAS
SINT EN PI...
SINTERKLAAS
BEZOEK SIN...
ROMMELPIETEN!
PEPERNOTEN...
JUF EEFKE ...
GROTE VELD
GROOT, GRO...
KOEKJES BA...
BEZOEK AAN...
WE SPELEN,...
OPENING IE...
OPENING IE...
THEMA AFSL...
THEMAAFSLU...
AFSCHEID C...
DIERENDAG!
OP BEZOEK ...
DOKTERSBEZOEK
HERFSTBOS!
OGO
KNUTSEL-AT...
CREATIEF
MINDMAP VE...
BEZOEK MAQ...
TUTOR LEZEN
BREED REKE...
BREEDREKENEN
FIETSENMAKER
THEMA GROO...
THEMA GROO...
JUFFENFEEST
LEEERKRACH...
THEMA 5 KR...
THEMA 4 AF...
PAASVOETBA...
PASEN
PAASMARKT
PAASVOETBA...
SAMEN SPELEN
THEMA STAD...
MARKIEZENHOF
BURGEMEEST...
VASTENAVOND
OPTOCHT
ONTHULLING...
DE BOUWERS
THEMA BEES...
GROEP 1/2

5 oktober 2016

Voor altijd jong!

Opa’s en oma’s staan dit jaar centraal tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) onder het m... Lees verder>>

30 september 2016

1976-2016: De Aanloop bestaat 40 jaar!

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en het is meteen een extra bijzonder schooljaar! Lees verder>>

1 september 2016

We starten het nieuwe schooljaar met het thema 'Graven naar vroeger'!

Lees verder>>

1 juni 2016

Aan de slag met "Hoe overleef ik....?"

Het OGO-thema leent zich goed voor diverse invalshoeken. Zo is groep drie bezig met 'Hoe overleef... Lees verder>>

25 mei 2016

Fanatieke sportdag!

We hebben de sportdag ´overleefd´ en hoe!! Het was super op sportpark Meilust. Lees verder>>

11 mei 2016

Groep 7 geslaagd voor verkeersexamen!

Supergoed gedaan groep 7! Gefeliciteerd! Lees verder>>

9 mei 2016

Survivallen tijdens opening nieuwe OGO-thema

De opening van ons nieuwe OGO-thema 'Hoe overleef ik....?!' stond in het teken van survivallen! Lees verder>>

21 april 2016

Afsluiting OGO in groep 5

Superafsluiting van het OGO-thema "Groeien en Bloeien" door groep 5 en 6 op school! Lees verder>>

15 april 2016

Groep 7 bezoekt de Kraaijenberg!

Activiteit van vandaag van groep 7: met z'n allen naar de Kraaijenberg! Topdag!🏻 Lees verder>>

14 april 2016

Groep 4 bezoekt kinderboerderij Ons Marieke

Konijntjes, kippen, geitjes en nog veel meer! Een en al gezelligheid met de leerlingen en Jan de ... Lees verder>>

13 april 2016

Geslaagde fietsvaardigheidstraining!

Vandaag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 onder leiding van onze verkeersouder Jacques hun fie... Lees verder>>

11 april 2016

Bezoek veteraan in verrijkingsklas

De verrijkingsklas is bezig met een project over discriminatie. Vandaag kregen zij een gastles va... Lees verder>>

7 april 2016

Groep 7 geslaagd voor theorie verkeersexamen!

Joepie! Iedereen geslaagd van groep 7! Gefeliciteerd! Lees verder>>

7 april 2016

Klassenlunch groep 8

Groep 8 bleef vandaag op school om te lunchen in de klas. Gezellig én ook nog eens gezond! Lees verder>>

6 april 2016

Groep 8 naar Franken Fruit!

Daar kregen zij een superleuke rondleiding en hebben ze van alles geleerd over het telen van frui... Lees verder>>

1 april 2016

Vandaag Open Ochtend!

Vandaag van 9.00 tot 12.00 Open Ochtend! Kom gezellig even langs bij langs bij ons op school! Lees verder>>

1 april 2016

1 april! Kikker in je ...!

Wow! Dat druppeltje "Groei elixer" van de verpleegkundige heeft vannacht goed z'n werk gedaan..... Lees verder>>

31 maart 2016

Bezoek van een tuinarchitect in groep 5!

Ontzettend leuk en leerzame gastles! Lees verder>>

30 maart 2016

Samen repeteren in de Maagd!

Misschien heeft u ze vanochtend wel gehoord :) Lees verder>>

30 maart 2016

Trots op onze voetballers!

Gewoon gelijk gespeeld tegen de finalisten en een wedstrijd gewonnen! Super gedaan! Lees verder>>

25 maart 2016

Politieagent bezoekt groep 7 :)

Geen paniek! Niemand is gearresteerd ;) Lees verder>>

24 maart 2016

Groep 5 ontwerpt eigen tuin!

Wow! En die is nog best groot geworden :) Lees verder>>

23 maart 2016

Voetbaltoernooi 2016

Vandaag mocht het voetbalteam groep 7/8 van de Aanloop in actie komen op het veld! Lees verder>>

22 maart 2016

Groep 5 naar voorstelling Marinierskapel!

Wow en dat was even indrukwekkend! Lees verder>>

18 maart 2016

Schaakdiploma's in the pocket!

Joepie! We hebben weer twee schaakdiploma's uit mogen delen! Lees verder>>

17 maart 2016

Kippen en kuikens in groep 4!

Wat een leuke gastles heeft groep 4 gekregen! Lees verder>>

16 maart 2016

Lijnbaltoernooi

De meiden van groep 8 deden vandaag mee met het Paaslijnbaltoernooi! Lees verder>>

11 maart 2016

Schaakdiploma's in the pocket!

Als klap op de vuurpijl hebben we vandaag ook nog even vier schaakdiploma's uitgedeeld! Lees verder>>

11 maart 2016

Aanloop doet mee met NL Doet

Vandaag deed onze school mee met de actie NL Doet! Lees verder>>

8 maart 2016

Rode Kruis op bezoek!

Wat een actie op het schoolplein! Lees verder>>

4 maart 2016

Team Ambulance op bezoek!

Vandaag werden de groep 4 en 5 meegenomen in de wereld van de ambulancezorg! Lees verder>>

22 februari 2016

Opening OGO-thema "Groeien en bloeien!"

Vandaag werd het nieuwe thema geopend op school! Lees verder>>

16 februari 2016

Leerlingen treden op voor koningspaar!

En wat een TE GEKKE ervaring was dat! Lees verder>>

15 februari 2016

Sjors Sportief!

Kyte heeft al een te gekke kennismaking gehad met de waterpolovereniging. Lees verder>>

13 januari 2016

Muzikanten gezocht!

Ook dit jaar zouden we het stikleutig vinden als onze optocht wordt versterkt met veel muzikanten! Lees verder>>

13 januari 2016

Verkeersregelaars gezocht!

Om de optocht zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn we nog op zoek naar verkeersregelaars! Lees verder>>

5 januari 2016

Groep 5 oefent voor het eerst voor het CKB leerorkest!

Erg spannend, maar wat ging het al goed! Lees verder>>

4 januari 2016

Back to school :)

Iedereen de beste wensen voor 2016! Op een mooi, gezellig, gezond en leerzaam jaar! Iedereen er w... Lees verder>>

18 december 2015

Nieuwsbrief december 2015

De laatste nieuwsbrief van 2015 kunt u hier lezen! Lees verder>>

4 december 2015

Super geslaagd Sinterklaasfeest!

Wat een super Sinterklaasfeest was het bij ons op school! Een lieve Sint met heel veel gezellige ... Lees verder>>

4 december 2015

Pietenochtend groep 4

Wat een gezelligheid in de groep deze ochtend! Lees verder>>

3 december 2015

Naar het klimbos!

En dat was even leuk! Lees verder>>

3 december 2015

Groep 3 speelt schaduwspel

En dat zag er erg mooi uit! Lees verder>>

1 december 2015

Pietengym groep 5

Als echte pieten moesten de leerlingen klimmen, springen in het donker! Spannend! Lees verder>>

24 november 2015

Groep 6 naar de Maagd!

Ze gingen naar de schoolvoorstelling "Paniekman" en wat was het leuk! Lees verder>>

23 november 2015

Ohneee..wie zijn er bij ons langsgeweest??

De rommelpieten natuurlijk! Lees verder>>

20 november 2015

Geslaagde fietscontrole!

Onze leerlingen worden gezien in het verkeer en gaan veilig op weg! Lees verder>>

20 november 2015

Aardrijkskunde docent op bezoek in groep 5!

Dat was interessant! Lees verder>>

19 november 2015

Vingerhaken in groep 6

Concentratie in groep 6...tijd om te vingerhaken ✌🏼️!! Lees verder>>

16 november 2015

Verrijkingsklas doet aan 'tegeltranslatie'

De Verrijkingsklas maakte vandaag, d.m.v. tegeltranslatie, friesranden! Lees verder>>

16 november 2015

1 minuut stilte voor Parijs

In heel Nederland is het vandaag om 12.00 uur een minuut stil om de slachtoffers van de aanslagen... Lees verder>>

12 november 2015

Groep 7 doet een toneelstuk in de speelzaal!

Extra opdracht van de bakkaarten van Meander (aardrijkskunde). Lees verder>>

10 november 2015

Eerste lessen CKB leerorkest gestart!

Joepie! De eerste lessen van het CKB leerorkest zijn weer begonnen! Lees verder>>

3 november 2015

OPEN OCHTEND // vrijdag 6 november

Kom ook naar onze OPEN OCHTEND en doe mee met de herfstspeurtocht in onze school! Lees verder>>

2 november 2015

Opening OGO-thema: Donker - Licht

Vanochtend was de opening van ons nieuwe OGO-thema op het schoolplein. Lees verder>>

23 oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015

De nieuwsbrief van oktober is uit en kunt u hier lezen! Fijne herfstvakantie! Lees verder>>

22 oktober 2015

Happy Halloween!

Groetjes van groep 7! Lees verder>>

21 oktober 2015

Verkeersles voor groep 7 en 8

Vandaag stond er een grote vrachtwagen van Veilig op Weg bij ons voor de deur. Lees verder>>

20 oktober 2015

Groep 5 maakt kennis met CKB leerorkest!

Vandaag kwamen de CKB docenten van het leerorkest bij ons op bezoek! Lees verder>>

16 oktober 2015

384 boeken ingezameld voor het Kinderzwerfboek-station!

Wat zijn wij trots op deze bijdrage :) Lees verder>>

16 oktober 2015

Jasmijn wint voorleeswedstrijd!

Vrijdag was het zover...de klassenkampioenen moesten het tegen elkaar opnemen tijdens de voorlees... Lees verder>>

15 oktober 2015

Groep 4 aan de slag in kinderlab!

Samen onderzoeken en ontdekken is leuk! Lees verder>>

15 oktober 2015

Boekhandel Quist op bezoek!

Donderdag is boekhandel Quist bij ons op school geweest met allerlei leuke kinderboeken! Lees verder>>

8 oktober 2015

Feestelijke opening Kinderboekenweek!

Wat een leuke opening was het vandaag! Lees verder>>

7 oktober 2015

De Kinderboekenweek is begonnen!

Vandaag start de Kinderboekenweek in heel Nederland met het thema: Raar maar waar?! Lees verder>>

5 oktober 2015

Dag van de leraar!

Vandaag extra trots op al onze leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers die zich iedere dag keih... Lees verder>>

10 juli 2015

Zo trots als een pauw!!

Supertrots zijn wij op het oordeel van de onderwijsinspectie! Lees verder>>

26 juni 2015

Geslaagde ouderbedankmiddag!

Onze ouders zijn gisteren even goed in het zonnetje gezet! Lees verder>>

25 juni 2015

Verrijkingsklas maakt waterklok!

De leerlingen van de Verrijkingsklas hebben een waterklok gemaakt! 🕒 Lees verder>>

18 juni 2015

Splash middag

Veel water, gelach en een hoop gespetter tijdens de Splash-middag op het plein. Lees verder>>

15 juni 2015

Jeugdmonumentendag

Groep 6 ging even terug naar de Middeleeuwen! Wat een leuke dag! Lees verder>>

11 juni 2015

Leerkrachtenverjaardag!

Wat zijn alle leerkrachten toch weer enorm in het zonnetje gezet op de leerkrachtenverjaardag! Lees verder>>

29 mei 2015

Aanloop wint Jazz-quiz!

Wow! Supertrots zijn we op twee leerlingen van groep 7 die vandaag de Jazzquiz hebben gewonnen in... Lees verder>>

26 mei 2015

Bekende Aanlopers in de Bergse Bode!

Wat leuk om die vrolijke gezichtjes van onze leerlingen in de Bergse Bode te zien! Lees verder>>

11 mei 2015

Nieuwe OGO-thema: Blik op de toekomst!

Het nieuwe OGO-thema is deze keer met luid tromgeroffel geopend. Lees verder>>

24 april 2015

Koningsspelen 2015

Dat was weer een gezellige dag vandaag! Lees verder>>

23 april 2015

Meer dan € 16.000,- opgehaald voor Unicef!

Vanochtend is het geld dat alle ABBO-scholen ingezameld hebben voor Unicef overhandigd: maar lief... Lees verder>>

10 april 2015

Nieuwsbrief maart - april

De nieuwsbrief van maart - april kunt u hier terug lezen! Lees verder>>

7 april 2015

Groep 6 naar windpark Volkerak!

Groep 6 heeft vandaag een bezoek gebracht aan windpark Volkerak, langs de Volkeraksluizen bij Wil... Lees verder>>

26 maart 2015

Open dag 27 maart!

Het is bijna zover! De Aanloop nodigt u uit voor de open dag a.s. vrijdag 27 maart! U komt toch o... Lees verder>>

25 maart 2015

Oefenen fietsparcours

Dankzij twee lieve ouders en de hulp van leerlingen van groep 8 kon het fietsparcours toch geoefe... Lees verder>>

24 februari 2015

Opening nieuw OGO-thema

Vandaag werd op het schoolplein het nieuwe OGO-thema "Energie voor 10!"geopend met ochtendgymnast... Lees verder>>

3 februari 2015

Muzikanten en verkeersregelaars gezocht!

We zijn nog op zoek naar muzikanten die tijdens onze optocht volgende week vrijdag (13 feb) een g... Lees verder>>

22 januari 2015

Nieuwsbrief januari

De nieuwsbrief van januari kunt u hier terug lezen! Lees verder>>

19 januari 2015

Groep 5 in de CKB krant!

Heeft u onze leerlingen al gezien in het CKB-krantje? Lees verder>>

17 januari 2015

Fleur naar voorleeswedstrijd van Bergen op Zoom!

Wat zijn we trots op Fleur: de voorleeskampioen van De Aanloop! Afgelopen zaterdag moest zij het ... Lees verder>>

24 december 2014

Laatste nieuwsbrief van 2014!

De laatste nieuwsbrief van 2014 kunt u hier lezen. Lees verder>>

5 december 2014

Sinterklaas op bezoek!

’ s Middags was het dan zover! Om 13.15 uur kwam Sinterklaas binnen met héél veel gezellige piete... Lees verder>>

27 november 2014

'Elk kind heeft recht op rommel!'

'Elk kind heeft recht op rommel!', aldus de rommelpieten die op onze school zijn geweest. Lees verder>>

26 november 2014

Fietsverlichtingsactie

Afgelopen woensdag was het tijd voor de jaarlijkse fietsverlichtingsactie op onze school. Lees verder>>

18 november 2014

Like ons op Facebook!

Basisschool De Aanloop heeft nu ook een eigen Facebook-pagina! Lees verder>>

13 november 2014

De wereldwinkel op bezoek!

Op donderdag 13 november zijn twee medewerkers van de Wereldwinkel in de onderbouw langs geweest. Lees verder>>

10 november 2014

Nieuwsbrief november

De nieuwsbrief van De Aanloop van november kunt u hier lezen! Lees verder>>

31 oktober 2014

Halloween op de Aanloop!

Brrrr...vandaag was het maar griezelig op onze school. Lees verder>>

30 oktober 2014

ABBO-brede actie voor UNICEF in het kader van 25 jaar rechten van het kind

Dit schooljaar voeren wij actie voor Unicef! Lees verder>>

20 oktober 2014

Fijne herfstvakantie!

Heerlijk een weekje vrij! Tot maandag 27 oktober! Lees verder>>

14 oktober 2014

Leerlingen groep 8 doen mee met Braintrigger energieproject!

Kelvin en Twan uit groep 8 doen dit jaar mee met Braintrigger, een gemeentelijk energieproject in... Lees verder>>

10 oktober 2014

Fleur wint voorleeswedstrijd!

Fleur van de Grift uit groep 8 is verkozen tot voorleeskampioen van de Aanloop! Lees verder>>

9 oktober 2014

Aanloop voor 2e keer kampioen!

Woensdag 8 oktober is de Aanloop voor de tweede keer kampioen van het schoolhandbaltoernooi gewor... Lees verder>>

7 oktober 2014

Voorleeswedstrijden zijn begonnen!

Tijdens de Kinderboekenweek wordt er in de groepen 3 t/m 8 een voorleeswedstrijd gehouden. Lees verder>>

7 oktober 2014

Nieuwsbrief oktober

De nieuwsbrief van oktober kunt u hier terug lezen! Lees verder>>

7 oktober 2014

Leonardogroep

Vorig schooljaar is Stichting ABBO gestart met een Leonardogroep voor hoogbegaafde kinderen op de... Lees verder>>

2 oktober 2014

Opening Kinderboekenweek

Vandaag was de opening van de Kinderboekenweek op de Aanloop! Lees verder>>

19 september 2014

Groep 6 naar het verkeersplein!

Op donderdag 18 september heeft groep 6 geleerd om goed om te gaan met verschillende verkeersrege... Lees verder>>

18 september 2014

1e les Verrijkingsklas

De eerste les van onze Verrijkingsklas is weer begonnen! Lees verder>>

8 september 2014

Nieuwsbrief september

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar kunt u hier lezen! Lees verder>>

3 september 2014

Groep 8 doet ALS Ice Bucket Challenge

Woensdag 3 september was het een natte boel op het schoolplein! Lees verder>>

1 september 2014

Lessenserie social media

Komend schooljaar gaan we op alle ABBO-scholen in de groepen 6 t/m 8 aan de slag met een lessense... Lees verder>>

24 augustus 2014

We gaan weer beginnen!

Wij hebben ontzettend veel zin in het nieuwe schooljaar, jullie ook?! Lees verder>>

25 juni 2014

Ouderbedankmiddag

Dinsdag 1 juli van 14.00 - 15.15 uur willen wij alle hulpouders bedanken! Lees verder>>

11 juni 2014

Op naar de vliegbasis in Woensdrecht!

Vandaag heeft groep 6 een bezoekje gebracht aan de vliegbasis in Woensdrecht. Lees verder>>

21 mei 2014

Verkeersexamen groep 7

Wat een spannende dag was het voor groep 7 vandaag! Lees verder>>

19 mei 2014

Dalana ontvangt een "lint voor een kind"

Dalana, uit groep 5, heeft op 26 april een lintje gekregen van burgemeester Petter. Lees verder>>

24 april 2014

Trots op onze voetballers!

Groep 5 t/m 8 hebben de afgelopen woensdagen goed hun best gedaan op de voetbalvelden. Lees verder>>

10 april 2014

Leonardoklas in BN De Stem!

Woensdag 9 april heeft er een leuk artikel over de Leonardoklas in de BN De Stem gestaan. Lees verder>>

9 april 2014

Ondersteuning ABBO-scholen door Samen in de regio

Sinds eind februari zijn de ABBO-scholen aangesloten bij Samen in de regio. Lees verder>>

9 april 2014

OPEN DAG 10 APRIL!

Op donderdag 10 april is het van 9.00 tot 12.00 uur open dag op alle ABBO-scholen! Lees verder>>

4 april 2014

Nieuwsbrief april

De nieuwsbrief van april is uit! Lees verder>>

2 april 2014

Grote Rekendag!

Vandaag is het de Grote Rekendag en staat de gehele dag in het teken van rekenen. Lees verder>>

26 maart 2014

Week van het Passend Onderwijs

De week is bedoeld om elkaar te inspireren. Om samen te bespreken wat passend onderwijs precies b... Lees verder>>

25 maart 2014

Open ochtend donderdag 10 april

Op donderdag 10 april is het van